AHİRET SÖZLERİ

Ahiret inancı, İslam inancının en önemli ilkelerinden biridir. Sözlükte son, sonra olan ve son gün anlamına gelen ahiret kelimesi, “bu dünyanın sonu ve yeniden dirilişten sonraki sonsuz hayat” ı ifade eder.

Müslüman, attığı her adımın hesabını iyi yapmak durumundadır. Çünkü her halükârda insanın korkuları, şüpheleri, acizliği, çaresizliği, yalnızlığı, mahrumiyeti, başarısızlığı, hayal kırıklığı, sevgisizliği, pek çok arzu ve isteklerinin karşılanmaması; günahlar, ızdıraplar, acılar, suçluluk duygusu, pişmanlık, hayal kırıklığı, haksızlık ve adaletsizlik gibi hallerde din ve Allah inancı insan için en önemli bir sığınak ve ümit kaynağıdır.

Meselâ ölüm korkusunun yıkıcı etkilerine karşı, kişiler ve toplumların güvenip bağlanabilecekleri ve onları hayata bağlayabilecek en önemli şeyin Allah’a tevekkül ve ahiret inancı olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu yazımızda Ahiret inancını, sonsuz hayatı anlatan sözlerden sizler için ister resimli ister yazılı olarak sosyal ortamlarda paylaşabileceğiniz bir demet hazırladık iyi okumalar dileriz.


Dört Büyük Halifeden Ahiret Sözleri

Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır. Hz. Ebubekir (ra)


Dört şeyi dört yere bırakın; uyumayı kabre. rahatı sırat köprüsüne. övünmeyi mizana. arzu ve istekleri cennete. Hz. Ebubekir (ra)


Bir kaç günlük ömre aldanıp da, yarın Cenab-ı Hakk’ın huzurunda mahcup olmayın. Hz. Ebubekir (ra)


Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye dünyada sıkıntı verir. Hz. Ebubekir (ra)


Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir. Hz. Ebubekir (ra)


Nerede herkesin hayran olduğu güzel yüzlü insanlar Nerede gençliğine mağrur olan yiğitler Nerede ihtişamlı şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çeviren hükümdarlar! Nerede harp meydanlarının mağlûbiyet tanımayan kahramanları! Zaman hepsini çürütüp yerle bir etti. Hepsi kabrin karanlıklarına gömülüp gittiler. Acele edin, acele edin! Vakit geçmeden aklınızı başınıza alın da ölüm ötesine bir an evvel hazırlanın! Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Hz. Ebubekir (ra)


Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız. Hz. Ömer (ra)


Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir.Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. Hz. Ömer (ra)


Allah; size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye verdi, ona meyledesiniz diye değil. Hz. Osman (ra)


Muhakkak ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Fani olan sizi şımartıp azdırmasın, baki olandan alıkoymasın. Siz, bakiyi fani olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allahtan korkunuz. Hz. Osman (ra)


Dünya için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. Hz. Osman (ra)


İslam Alimlerinden Ahiret Sözleri

Bir gün zorla uyandırılmadan kendimiz uyanmalıyız. Zira o gün uyanmak fayda vermez. İmam-ı Rabbani


Ya Rabbi! Bu dünyada bizi O büyüklerin zamanında yaratmadın ise de, ahirette mahşer meydanında bizi onların arasında bulundur! İmam-ı Rabbani


Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (sav) Ademoğullarının efendisidir. Kıyamet günü tabileri (ümmeti) en çok olacak kişidir, önceki ve sonraki insanlar arasında Allah’ın en mükerrem kuludur, kabrinden ilk kalkacak olan da odur. İlk kez şefaatte bulunacak ve şefaati ilk kabul edilecek kişi odur. Cennet kapısını ilk çalacak olan ve kendisine kapının açılacağı ilk kişi odur. Livâü’l-hamd’ı (hamd bayrağını) kıyamette taşıyacak olan odur. Hz. Âdem ve diğerleri o bayrağın altında olacaktır. İmam-ı Rabbani


Cihan yakıp yandıran kıyamet gününden kork. Gönle saplanan intikam okundan kork. Ey hırs gecesinde derin uykuya dalan gafil, ecel gününün sabahı ağardı. Hesap gününden kork. Mevlana


Arkadaş! Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkaramazsın. Şeyh Sadi Şirazi


Karnınla uğraşma, onu ancak toprak doyurur. Şeyh Sadi Şirazi


Nefsin heveslerine boyun eğip ahiret hazırlığından gafil olma. Şeyh Sadi Şirazi


Kötü yaşayışlı kıyıcı ölür, gider. Ancak üzerindeki lanet sonsuza kadar kalır. Şeyh Sadi Şirazi


Bu dünyada ağla ki öte dünyada gülesin. Ahmed Yesevi


Ata, ana, kardeşler nereye gitti, fikir eyle, Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ha. Ahmed Yesevi


Götürüp kabre koysalar, arkaya bakmadan dönseler, Soru-suâlim sorsalar, bilmem ki hâlim ne olur. Ahmed Yesevi


Âhiret mükâfatını dünyada isteme, fakihlerle çok istişare yap, kendini ağır başlı ve vakûr biri olmaya alıştır, tecrübe, akıl ve hikmet sahiplerinden istifade et, müsrif ve cimrilerle istişare etme ve onların sözünü dinleme çünkü onların zararları faydalarından çoktur. İbn-i Haldun


Ahiret Sözleri

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun! Bediüzzaman Said Nursi


Sizdeki gençlik kat´iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Bediüzzaman Said Nursi


Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez. Bediüzzaman Said Nursi


Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Bediüzzaman Said Nursi


Hem deme: “Ben de herkes gibiyim.” Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Bediüzzaman Said Nursi


Hak er geç cimrilerin hakkından gelir; Cehennem ateşleri onlar içindir. Ömer Hayyam


Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret. Necip Fazıl Kısakürek


Dünya ve ahiretin yaratılmasından maksat ilim ve ibadettir. Bir kula her şartta onlarla meşgul olması, onlar için yorulması ve ancak onlara bakması gerekir. İmam Gazali


Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolursun. O halde ilmi ile amel eden alimlerin ve Salihlerin sohbetine devam et..! İmam Gazali

Daha fazla dini söz için tıklayınız

Ahiret hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir