ALBERT EİNSTEİN HAYATI VE İLHAM VERİCİ SÖZLERİ

Albert Einstein 14 Mart 1879’da Ulm (Almanya) doğumlu teorik fizikçi ve bilim insanı. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Albert Einstein, görelilik teorisini geliştirmesiyle ve kuantum mekaniğinin gelişmesine yaptığı katkılarıyla tanınır.ALBERT EİNSTEİN KİMDİR

Albert Einstein, Almanya’da 1879 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası elektrokimya fabrikası sahibi bir mühendis, annesi ise, klasik müziğe meraklı, eğitimli ve yetenekli bir ev hanımıydı. Okula başlamadan önce konuşma zorlukları yaşıyordu, ayrıca içine kapanık bir çocuktu. annesi ve babası kaygılanarak onu doktora götürmüşlerdi. Ancak daha sonra bu endişelerin gereksiz olduğu ve zekasından kaynaklandığı anlaşılacaktı.

Einstein’ı en çok etkileyen ve hayatına yön veren çocukluğunda yaşadığı iki önemli olay olmuştu. Biri, beş yaşında iken amcasının armağanı olan manyetik pusula, Diğeri de; on iki yaşında hediye edilen Öklid’in elemanlar kitabıdır. 

Ailesi Albert Einstein’ın erken yaşta müzik eğitimi almasını istiyordu, altı yaşında keman çalmaya başladı. Mozart ve Beethoven’in eserlerini çalmaktan hoşlanıyordu. Çocukluğu Münih’te geçen Albert Einstein ilk ve ortaokul eğitimlerini ‘de burada aldı.

Amcasının ve babasının fabrikadaki işleri kötüleşince Einstein ailesi iş aramak için İtalya’ya taşındığında, o zamanlar 15 yaşında olan Einstein, eğitimini tamamlamak için Münih’te kaldı. Babası oğlunun elektrik mühendisi olmasını istiyordu. Fakat Einstein okuldaki yetkililerle anlaşamadı ve Aralık 1894’ün sonunda okulu bir doktor notu kullanarak bıraktı ve İtalya’daki ailesinin yanına gitti.


ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Einstein, 1895 yılında Zürih’e gitti ve Politeknik Enstitüsü kabul sınavına girdi. Kabul sınavında matematik ve fizikte çok üstün dereceler almasına rağmen diğer bölümlerde başarısız oldu. Politeknik’in yöneticisi Einstein’ın potansiyelini gördü ve onun bir İsviçre lisesinde diploma alıp tekrar başvurmasını tavsiye etti. Einstein’ın ailesi bu öneriyi kabul ederek Einstein’ı İsviçre’de bir liseye gönderdiler. Bu yıllar belki de Einstein’ın gençliğinin en güzel yıllarıydı. Zürih’ten 30 km uzaklıktaki bir köyde bulunan lise Einstein için idealdi. Saygı duyulan, açık fikirli bir öğretmen tarafından yönetiliyordu. Okulda rahat bir ortam vardı ve öğrencilerin bağımsız düşünmesi teşvik ediliyordu. Einstein 1896’da liseden yüksek notlar ile mezun oldu ve gerekli yaştan altı ay küçük olmasına rağmen Zürih Politeknik Enstitüsüne kabul edildi. 1900 yılında Einstein üniversiteden fizik diploması ile mezun oldu. 

Einstein iki yılını sıkıntılı bir şekilde Üniversitelerde iş bulmak için harcadı. Ancak bütün çabalarına rağmen üniversitelerde iş bulamadı. Bern’de bir patent ofisinde iş buldu ve elektromanyetik cihazlar için patent başvurularını inceledi.


EN VERİMLİ YILI

1905, Einstein’ın hayatının en verimli yılı olmuştur. Bir yıl içerisinde yayımladığı dört makale, modern fizik anlayışında devrim yaratmıştır. O yıl Annalen der Physik adlı Alman fizik dergisinde, fizik tarihini değiştiren dört makalesi yayımlandı. Işığın maddeyle etkileşimini açıklayan fotoelektrik kuramını, moleküler harekete doğrudan bir kanıt olan Brown hareketini, ışık hızının gözlemciden bağımsız olduğunu anlatan özel görelilik kuramını ve kütlenin enerjiye dönüşebileceğini söyleyen kütle-enerji eşitliğini konu alan makalelerle birden meşhur oldu.

1908’de Bern Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu. 1909’da patent ofisindeki işinden ayrılmış ve Zürih Üniversitesinde Fizik Profesörü olmuştur. 1913’de Berlin Kaiser-Wilhelm Enstitüsünde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine üye seçildi. 


NOBEL ÖDÜLÜ

Albert Einstein 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü teorik fizikteki hizmetleri ve fotoelektrik etkisini açıkladığı çalışmalarıyla aldı.1933’e kadar Berlin’de yaşadı. Almanya’da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok Musevi asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı.

Paris’te College de France’ta ders verdi; buradan Belçika’ya oradan da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren İleri Araştırma Enstitüsünde profesör oldu. 1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçen Einstein, 18 Nisan 1955’te ciddi bir iç kanama sonucu Princeton’da yaşamını yitirdi. 

Albert Einstein, bilim dünyasında büyük bir devrim yapmış, evrenin çalışma şekli hakkındaki temel anlayışı değiştirmiş ve çok sayıda önemli çalışma ve teoriye imza atmış bir bilim insanıdır. Yaptığı çalışmalar ve teoriler günümüze kadar uzanarak konuşulmaya devam etmektedir. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dahi” ile eşanlamlı kullanılmaya başlanmıştır. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein Üniversitede odasına kapanan ve sade yaşantısı olan bir kuramsal fizikçi değildi. Sosyal problemlerle çok yakından ilgilenen bir aktivistti. Sanattan silahsızlanmaya, siyasi ve etik konulardan dinsel inançlara her alanda fikir üretmiş önemli bir düşünürdü. Üniversitelerde ders vermiş, konferanslara katılmış ve çok verimli bir akademik hayat yaşamıştı. Yayımlanmış kitapları, makaleleri, yüzlerce söyleşisi vardı. İnandığı fikirleri savunmada son derece inatçı ve açık sözlüydü. Bir söyleşide Hayatımda tek bir büyük hatam oldu, Başkan Roosevelt’e atom bombası yapmaları için tavsiyede bulunmak! olduğunu söylemiştir.


İLHAM VERİCİ SÖZLERİ

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi, başkalarının sana ne söylediğini bilmektir, hayal gücü ise düşündüğün şeyin sana ne olabileceğini görmektir.Düşünce deneyleri ve özgün düşünme, bilimde ve sanatta sizi bir adım öteye taşıyabilir.


Gerçek bilim, insanın içinde bulunduğu dünyayı tanımlar ve açıklar, bu nedenle sadece yaşamı anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmemize de yardımcı olur.


Sorunlarla karşılaştığınızda, onları aynı düşünce düzeyinde çözemezsiniz. Yeni bir yaklaşım geliştirmeniz gerekir.


Zorluklar, insanların ne kadar zeki ve yaratıcı olduklarını öğrenme fırsatlarıdır.


Sadece zamanı ölçebilirsiniz, onu yönetemezsiniz.Başarı, hata yapmamak değil, aynı hatayı iki kez yapmamaktır.


İnsanlık atom bombasını yarattı ama hiçbir fare asla bir fare kapanı inşa etmezdi.


İstediğimiz şeyler sadece rüyalarımızı sürdürdüğümüz sürece gelir.


Eğitim, bilginin nasıl bulunacağını bilmekten çok, ne bulunacağını bilmekle ilgilidir.


Hayatta iki şey sonsuzdur: Evren ve insan aptallığı. Ama evren hakkında emin değilim.Zekâ, bir problemi çözmek için kullanılan araçtır. Önemli olan, doğru problemi seçmektir.


Herhangi bir bilgi, doğrulanmadan önce bir varsayımdır. Önemli olan, varsayımlarımızı doğrulamak için ne kadar çok çalıştığımızdır.


Gerçek zeka, bir şeyi anlamak için değil, anladığımız şeyleri nasıl kullanacağımızı anlamaktır.


İnsanlık, kendi geleceğine yönelik bir yolculuğa çıktığında, aklını ve merhametini yanında götürmelidir.


Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir.Bir şeyin gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışmak, onu keşfetmekten daha zordur.


İnsanların yaptıkları şeyleri anlamak için, neden yaptıklarını anlamaya çalışmak daha iyidir.


Başarı, bir hedefe ulaşmak değil, hedeflerinizi belirleme yeteneğidir.


Zeka, insanların bir şeyi öğrendikleri hızı değil, öğrenmek istedikleri şeylerdir.Çok çalışmak, insanların başarılı olmalarının anahtarıdır. Ancak, çalışmak için doğru yöntemleri seçmek de önemlidir.


Bilim, bilgi arayışıdır. Bilgi, herhangi bir şeyi anlamaya çalışmaktır. Ancak, anlamaya çalışmak, öğrenmek değil, anlamlandırmaktır.


Öğrenme, yapılan yanlışların sayısını azaltmaktır.


Ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.


Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.


ETKİLİ SÖZLER

İnsanoğlunun en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Halbuki insanoğlu bu evrende zincirin sadece küçük bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük


Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır, hayal gücü ise tüm dünyayı kapsar.


Hayatında hiç hata yapmamış insan yeni bir şey denememiştir.Dünya yaşamak için kötü bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil oturup kötülüğe izin verenler yüzünden.


Korkarım ki bir gün teknoloji, insan iletişiminin ve yakınlaşmasının önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak.


Benim özel yeteneklerim yok. Sadece tutkulu bir biçimde meraklıyım.


Eğer insanlar yalnızca anladıkları konularda konuşsaydı, dünya çok sessiz bir yer olurdu.


Kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.Ciddi bir mücadele olmadan içinde bulunduğumuz can sıkıcı durumun iyiye gitmeyeceği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz.


Otoriteye gösterilen düşüncesizce saygı, doğruluğun en büyük düşmanıdır.


İnsanlar , beni onlara engel oluşturmadığım sürece pohpohlar. Ancak onların işine gelmeyen şeyler için gayret gösterdiğim zaman , çıkarlarını korumak için hemen çamur atmaya ve sövüp saymaya başlarlar. Olaya seyirci kalan korkaklar ise etliye sütlüye dokunmazlar. Ülkedeki insanların sivil cesaretini hiç ölçtünüz mü ? Sessizce kabul gören ilke ” hiç karışma ve sesini çıkarma “dır.


Gerçekten iyi ve ilham verici olan her şey, özgürlük ortamında yetişen biri tarafından yaratılmıştır.


Devletin en önemli görevinin bireyi korumak ve ona yaratıcı kişiliğini geliştirme fırsatı vermek olduğunu düşünüyorum Bu demek oluyor ki, devlet bizim hizmetimizde olmalı, biz onun kölesi olmamalıyız.


Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.


Albert Einstein hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

Daha fazla güzel söz için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir